Home >>2014 04 issue list
[ REN Fang-guo,YANG Yue-dong]

2014 04 [Abstract](140)[PDF:468KB](733)
[YANG Hai,WU Jing,REN Rong-zhen]

2014 04 [Abstract](40)[PDF:238KB](153)
[ WU Cheng-jing]

2014 04 [Abstract](126)[PDF:223KB](261)

DONG Cun-hui,LIAN Xing,WU Xiao-hui

]

2014 04 [Abstract](155)[PDF:369KB](484)
[ WANG Ying,JIA Yun-feng]

2014 04 [Abstract](135)[PDF:344KB](260)
[WANG Yuan,LI Yan-ling
]

2014 04 [Abstract](114)[PDF:638KB](171)
[ DANG Hong1,QIN Chao-ying2,LIU Jin-tao2]

2014 04 [Abstract](120)[PDF:444KB](537)
[ LI Li-mei,CHANG Da-wei,MEI Xiao-feng
]

2014 04 [Abstract](43)[PDF:392KB](138)
[ MEI Xiao-feng,CHANG Da-wei,LI Li-mei]

2014 04 [Abstract](17)[PDF:348KB](99)
[ SHI Hai-hong,ZHENG Su-pei,YANG Ting]

2014 04 [Abstract](24)[PDF:507KB](118)
[ HU Ting-ting1,HE Xing-shi1,YANG Xin-she1,2]

2014 04 [Abstract](83)[PDF:685KB](329)
[ LIU Zuo-zhi1,LIU Huan2
]

2014 04 [Abstract](50)[PDF:642KB](524)
[ ZHANG Jian-zhong,CHEN Nan,YUAN Fei
]

2014 04 [Abstract](37)[PDF:437KB](114)
[ ZHANG Wei]

2014 04 [Abstract](56)[PDF:655KB](306)
[ LIU Ling-wen,SUN Rui,LIU Qian,YANG Xi,WANG Lu-qian,LI Ling,PU Jun-yi
]

2014 04 [Abstract](28)[PDF:870KB](102)
[ WANG Zhi-gang<sup>1</sup>,WANG Li-xian<sup>2</sup>,LIU Gui-ping<sup>3</sup>
]

2014 04 [Abstract](26)[PDF:802KB](116)
[ ZHAO Xiao-hui,SHEN Jia-kai,ZHAO Guang-qiang
]

2014 04 [Abstract](26)[PDF:559KB](134)