Home >>2014 04 issue list
[ REN Fang-guo,YANG Yue-dong]

2014 04 [Abstract](156)[PDF:468KB](770)
[YANG Hai,WU Jing,REN Rong-zhen]

2014 04 [Abstract](43)[PDF:238KB](168)
[ WU Cheng-jing]

2014 04 [Abstract](141)[PDF:223KB](282)

DONG Cun-hui,LIAN Xing,WU Xiao-hui

]

2014 04 [Abstract](181)[PDF:369KB](499)
[ WANG Ying,JIA Yun-feng]

2014 04 [Abstract](158)[PDF:344KB](278)
[WANG Yuan,LI Yan-ling
]

2014 04 [Abstract](130)[PDF:638KB](188)
[ DANG Hong1,QIN Chao-ying2,LIU Jin-tao2]

2014 04 [Abstract](135)[PDF:444KB](559)
[ LI Li-mei,CHANG Da-wei,MEI Xiao-feng
]

2014 04 [Abstract](46)[PDF:392KB](158)
[ MEI Xiao-feng,CHANG Da-wei,LI Li-mei]

2014 04 [Abstract](22)[PDF:348KB](118)
[ SHI Hai-hong,ZHENG Su-pei,YANG Ting]

2014 04 [Abstract](29)[PDF:507KB](129)
[ HU Ting-ting1,HE Xing-shi1,YANG Xin-she1,2]

2014 04 [Abstract](99)[PDF:685KB](352)
[ LIU Zuo-zhi1,LIU Huan2
]

2014 04 [Abstract](63)[PDF:642KB](547)
[ ZHANG Jian-zhong,CHEN Nan,YUAN Fei
]

2014 04 [Abstract](39)[PDF:437KB](133)
[ ZHANG Wei]

2014 04 [Abstract](60)[PDF:655KB](326)
[ LIU Ling-wen,SUN Rui,LIU Qian,YANG Xi,WANG Lu-qian,LI Ling,PU Jun-yi
]

2014 04 [Abstract](32)[PDF:870KB](122)
[ WANG Zhi-gang<sup>1</sup>,WANG Li-xian<sup>2</sup>,LIU Gui-ping<sup>3</sup>
]

2014 04 [Abstract](33)[PDF:802KB](128)
[ ZHAO Xiao-hui,SHEN Jia-kai,ZHAO Guang-qiang
]

2014 04 [Abstract](27)[PDF:559KB](155)