Home >>2014 03 issue list
[WANG Yin-yan, XU Zhong, LU Quan]

2014 03 [Abstract](129)[PDF:554KB](386)
[LIU Li1,XU Ying-wu2]

2014 03 [Abstract](58)[PDF:322KB](266)
[LI Bin1,GUO Qian-ru2]

2014 03 [Abstract](62)[PDF:357KB](297)
[JIANG Zhen-ying]

2014 03 [Abstract](37)[PDF:420KB](247)
[WANG Cui]

2014 03 [Abstract](93)[PDF:308KB](404)
[ZHANG Jing-jing,SUN Fa-guo]

2014 03 [Abstract](101)[PDF:497KB](366)
[LIU Jun-li1,JIA Ying1,ZHANG Tai-lei2]

2014 03 [Abstract](70)[PDF:542KB](277)
[ZHANG Xiao-jing,RONG Yue-tang,HE Di,FENG Jin-qian]

2014 03 [Abstract](71)[PDF:483KB](254)
[LI Bao-ping,WU Bao-wei,ZHANG Xiao-qian]

2014 03 [Abstract](94)[PDF:494KB](405)
[ZHANG Quan-yi,ZHOU Min,ZHENG Hong-chan]

2014 03 [Abstract](44)[PDF:898KB](278)
[ZHENG Shi-wang,JIA Ting-jian,CUI Yu-ting]

2014 03 [Abstract](43)[PDF:428KB](252)
[ZHANG Chong-hui,WANG Xiao-juan,ZHANG Xiao-juan,ZHU Chang-jun]

2014 03 [Abstract](44)[PDF:572KB](212)
[DU Xiao-di,Quan Li,ZHENG Chang-zheng,DING Tao,SONG Bin]

2014 03 [Abstract](57)[PDF:736KB](260)
[QIU Chun-ting,LIU Hong-yan,QI Jing]

2014 03 [Abstract](88)[PDF:823KB](621)
[LI Xue,ZHU Xin-juan]

2014 03 [Abstract](93)[PDF:1519KB](446)
[XUE Bing1,WEI Zhong-yi2,SONG Li-xun1]

2014 03 [Abstract](86)[PDF:1039KB](609)
[LI Hong-ji1, LI Ning2,XU Tian-tian3,HU Zhen-qing4]

2014 03 [Abstract](41)[PDF:903KB](305)