Home >>2014 03 issue list
[WANG Yin-yan, XU Zhong, LU Quan]

2014 03 [Abstract](91)[PDF:554KB](300)
[LIU Li1,XU Ying-wu2]

2014 03 [Abstract](56)[PDF:322KB](199)
[LI Bin1,GUO Qian-ru2]

2014 03 [Abstract](62)[PDF:357KB](241)
[JIANG Zhen-ying]

2014 03 [Abstract](33)[PDF:420KB](177)
[WANG Cui]

2014 03 [Abstract](55)[PDF:308KB](316)
[ZHANG Jing-jing,SUN Fa-guo]

2014 03 [Abstract](61)[PDF:497KB](272)
[LIU Jun-li1,JIA Ying1,ZHANG Tai-lei2]

2014 03 [Abstract](62)[PDF:542KB](218)
[ZHANG Xiao-jing,RONG Yue-tang,HE Di,FENG Jin-qian]

2014 03 [Abstract](64)[PDF:483KB](195)
[LI Bao-ping,WU Bao-wei,ZHANG Xiao-qian]

2014 03 [Abstract](59)[PDF:494KB](334)
[ZHANG Quan-yi,ZHOU Min,ZHENG Hong-chan]

2014 03 [Abstract](42)[PDF:898KB](218)
[ZHENG Shi-wang,JIA Ting-jian,CUI Yu-ting]

2014 03 [Abstract](39)[PDF:428KB](198)
[ZHANG Chong-hui,WANG Xiao-juan,ZHANG Xiao-juan,ZHU Chang-jun]

2014 03 [Abstract](41)[PDF:572KB](165)
[DU Xiao-di,Quan Li,ZHENG Chang-zheng,DING Tao,SONG Bin]

2014 03 [Abstract](53)[PDF:736KB](200)
[QIU Chun-ting,LIU Hong-yan,QI Jing]

2014 03 [Abstract](52)[PDF:823KB](525)
[LI Xue,ZHU Xin-juan]

2014 03 [Abstract](55)[PDF:1519KB](368)
[XUE Bing1,WEI Zhong-yi2,SONG Li-xun1]

2014 03 [Abstract](49)[PDF:1039KB](534)
[LI Hong-ji1, LI Ning2,XU Tian-tian3,HU Zhen-qing4]

2014 03 [Abstract](39)[PDF:903KB](249)