Home >>2019 01 issue list
[ CHEN Meiyu, GU Feng, CHEN Hanfei]

2019 01 [Abstract](137)[PDF:1500KB](203)
[ LAI Yan, ZHANG Dekun]

2019 01 [Abstract](106)[PDF:854KB](135)
[ MAO Qian, ZHOU Jie, LI Jian, MA Qiurui]

2019 01 [Abstract](101)[PDF:1028KB](134)
[SHI Meihong,LIU Ying,ZHAO Xueqing,GAO Quanli]

2019 01 [Abstract](99)[PDF:2886KB](180)
[?DAI Yufang,DU Yanbing,LING Jun,DU Jinsong,CHEN Jian]

2019 01 [Abstract](58)[PDF:1875KB](121)
[?LI Xue, HU Liangjian]

2019 01 [Abstract](75)[PDF:963KB](119)
[WAN Qing, MA Yingcang, YANG Xiaofei]

2019 01 [Abstract](61)[PDF:965KB](133)
[ZHU Wenqing,GOU Baocheng,LI Li, FAN Pan,SHI Lanting]

2019 01 [Abstract](62)[PDF:3047KB](131)
[MU Ruihua1,YANG Jing2,LAI Xiaojuan3]

2019 01 [Abstract](51)[PDF:1781KB](119)
[XUE Kaili1, LU Junxiang1,2]

2019 01 [Abstract](55)[PDF:2747KB](128)