Home >>2017 01 issue list
[WU Mawei1,2,CHEN Yizhi2,LUO Lifang2]

2017 01 [Abstract](213)[PDF:432KB](480)
[ WANG Xihan,GAO Li,LI Guorong,XUE Yang]

2017 01 [Abstract](109)[PDF:337KB](378)
[ SHI Dongli,LI Wanshe,NIE Weiping]

2017 01 [Abstract](84)[PDF:640KB](397)
[ LIU Junli, LIU Wenjuan]

2017 01 [Abstract](146)[PDF:580KB](351)
[ ZHANG Lixia,LI Yanling]

2017 01 [Abstract](150)[PDF:606KB](329)
[ ZHANG Lin,LIU Xuanhui,CHEN Hui]

2017 01 [Abstract](92)[PDF:593KB](361)
[ ZHAO Rui,ZHAO Wenzhi,LYU Huiqin]

2017 01 [Abstract](86)[PDF:463KB](349)
[ WANG Xiaodong, MAN Yang, LI Haiyang]

2017 01 [Abstract](80)[PDF:798KB](347)
[ YANG Jing, LI Pengcheng, WEI Yu]

2017 01 [Abstract](100)[PDF:521KB](307)
[ LI Hong, WANG Xiaoyan, ZHANG Jianglong]

2017 01 [Abstract](97)[PDF:910KB](344)
[MU Ruihua1,DI Yuhui1,YU Lili 2,YANG Jing1,HE Jia1]

2017 01 [Abstract](74)[PDF:636KB](331)
[ZHENG Guo1, CHEN Meiyu2, GUO Yuhai3, ZHOU Cun1]

2017 01 [Abstract](75)[PDF:651KB](320)
[LIU Rong1,FAN Zenglu1,LI Qing1,YANG Meng1,LYU Bin1,MAO Ningtao2]

2017 01 [Abstract](75)[PDF:1426KB](308)
[ ZHU Shuangwu,LYU Zhen]

2017 01 [Abstract](80)[PDF:2251KB](314)
[ HAO Panxia, JING Junfeng, ZHANG Lei, ZHANG Hongwei,WANG Xiaohua]

2017 01 [Abstract](81)[PDF:2128KB](314)
[SU Yaoheng1,CHEN Aimin1,2,WANG Chunlan1, LI Yuewen3]

2017 01 [Abstract](91)[PDF:914KB](318)