Home >>2016 01 issue list
[ GONG Qin,REN Fangguo]

2016 01 [Abstract](358)[PDF:592KB](649)
[ GAO Li,MA Yafeng]

2016 01 [Abstract](196)[PDF:295KB](431)
[ LIU Junli, JIA Ying]

2016 01 [Abstract](179)[PDF:737KB](400)
[FAN Caihong1, RONG Yuetang2, FANG Chunmei1, LI Ping1]

2016 01 [Abstract](115)[PDF:424KB](322)
[ ZHANG Xiajie,LIU Xuanhui,JIA Danqin]

2016 01 [Abstract](115)[PDF:745KB](320)
[ ZHANG Ge, HU Hongchang]

2016 01 [Abstract](125)[PDF:546KB](359)
[WANG Qiuping1,2,ZHANG Yingtang1, CHENG Pengfei1, FENG Feilong1]

2016 01 [Abstract](82)[PDF:1079KB](315)
[ YAN Xiang’an, HE Weikang, LIU Yaowu, YANG Zhijie, WANG Kai]

2016 01 [Abstract](80)[PDF:862KB](377)
[ ZHANG Chonghui,WANG Xiaojuan,ZHU Changjun]

2016 01 [Abstract](100)[PDF:830KB](316)
[ LIU Jinshu1,2, MA Xiaoyan1, XING Jianwei2, SHI Wenzhao2]

2016 01 [Abstract](87)[PDF:782KB](276)
[XUE Tao1,WEI Dong1,MENG Jiaguang1,WANG Wei2]

2016 01 [Abstract](107)[PDF:1039KB](312)
[MU Ruihua1,DI Yuhui1,YU Lili2]

2016 01 [Abstract](118)[PDF:936KB](411)
[ AN Wan, LI Yanping, GUO Wei, ZHANG Jianzhong]

2016 01 [Abstract](119)[PDF:813KB](335)
[ CHEN Ning,YAO Chuchu]

2016 01 [Abstract](110)[PDF:856KB](295)
[ ZHAO Yueyuan,WANG Xiaodong,MEI Li]

2016 01 [Abstract](96)[PDF:554KB](335)
[LU Chengsai, ZHANG Dawei]

2016 01 [Abstract](98)[PDF:956KB](419)
[DONG Huanhuan1,CHEN Dongli1,SHI Yanwei2]

2016 01 [Abstract](91)[PDF:692KB](310)