Home >>2016 01 issue list
[ GONG Qin,REN Fangguo]

2016 01 [Abstract](262)[PDF:592KB](405)
[ GAO Li,MA Yafeng]

2016 01 [Abstract](119)[PDF:295KB](227)
[ LIU Junli, JIA Ying]

2016 01 [Abstract](85)[PDF:737KB](203)
[FAN Caihong1, RONG Yuetang2, FANG Chunmei1, LI Ping1 ]

2016 01 [Abstract](68)[PDF:424KB](165)
[ ZHANG Xiajie,LIU Xuanhui,JIA Danqin]

2016 01 [Abstract](72)[PDF:745KB](159)
[WANG Qiuping1,2,ZHANG Yingtang1, CHENG Pengfei1, FENG Feilong1 ]

2016 01 [Abstract](54)[PDF:1079KB](156)
[ YAN Xiang’an, HE Weikang, LIU Yaowu, YANG Zhijie, WANG Kai]

2016 01 [Abstract](49)[PDF:862KB](161)
[ ZHANG Chonghui,WANG Xiaojuan,ZHU Changjun]

2016 01 [Abstract](66)[PDF:830KB](151)
[ LIU Jinshu1,2, MA Xiaoyan1, XING Jianwei2, SHI Wenzhao2]

2016 01 [Abstract](63)[PDF:782KB](133)
[XUE Tao1,WEI Dong1,MENG Jiaguang1,WANG Wei2 ]

2016 01 [Abstract](70)[PDF:1039KB](163)
[MU Ruihua1,DI Yuhui1,YU Lili2 ]

2016 01 [Abstract](64)[PDF:936KB](238)
[ AN Wan, LI Yanping, GUO Wei, ZHANG Jianzhong]

2016 01 [Abstract](79)[PDF:813KB](176)
[ CHEN Ning,YAO Chuchu]

2016 01 [Abstract](66)[PDF:856KB](145)
[ ZHAO Yueyuan,WANG Xiaodong,MEI Li]

2016 01 [Abstract](57)[PDF:554KB](163)
[LU Chengsai, ZHANG Dawei ]

2016 01 [Abstract](59)[PDF:956KB](240)
[DONG Huanhuan1,CHEN Dongli1,SHI Yanwei2 ]

2016 01 [Abstract](54)[PDF:692KB](129)