Home >>2016 01 issue list
[ GONG Qin,REN Fangguo]

2016 01 [Abstract](396)[PDF:592KB](826)
[ GAO Li,MA Yafeng]

2016 01 [Abstract](231)[PDF:295KB](536)
[ LIU Junli, JIA Ying]

2016 01 [Abstract](247)[PDF:737KB](538)
[FAN Caihong1, RONG Yuetang2, FANG Chunmei1, LI Ping1]

2016 01 [Abstract](148)[PDF:424KB](433)
[ ZHANG Xiajie,LIU Xuanhui,JIA Danqin]

2016 01 [Abstract](149)[PDF:745KB](432)
[ ZHANG Ge, HU Hongchang]

2016 01 [Abstract](155)[PDF:546KB](508)
[WANG Qiuping1,2,ZHANG Yingtang1, CHENG Pengfei1, FENG Feilong1]

2016 01 [Abstract](108)[PDF:1079KB](441)
[ YAN Xiang’an, HE Weikang, LIU Yaowu, YANG Zhijie, WANG Kai]

2016 01 [Abstract](111)[PDF:862KB](495)
[ ZHANG Chonghui,WANG Xiaojuan,ZHU Changjun]

2016 01 [Abstract](130)[PDF:830KB](430)
[ LIU Jinshu1,2, MA Xiaoyan1, XING Jianwei2, SHI Wenzhao2]

2016 01 [Abstract](119)[PDF:782KB](389)
[XUE Tao1,WEI Dong1,MENG Jiaguang1,WANG Wei2]

2016 01 [Abstract](141)[PDF:1039KB](444)
[MU Ruihua1,DI Yuhui1,YU Lili2]

2016 01 [Abstract](160)[PDF:936KB](514)
[ AN Wan, LI Yanping, GUO Wei, ZHANG Jianzhong]

2016 01 [Abstract](146)[PDF:813KB](463)
[ CHEN Ning,YAO Chuchu]

2016 01 [Abstract](142)[PDF:856KB](406)
[ ZHAO Yueyuan,WANG Xiaodong,MEI Li]

2016 01 [Abstract](122)[PDF:554KB](445)
[LU Chengsai, ZHANG Dawei]

2016 01 [Abstract](124)[PDF:956KB](513)
[DONG Huanhuan1,CHEN Dongli1,SHI Yanwei2]

2016 01 [Abstract](117)[PDF:692KB](420)