Home >>2016 01 issue list
[ GONG Qin,REN Fangguo]

2016 01 [Abstract](242)[PDF:592KB](362)
[ GAO Li,MA Yafeng]

2016 01 [Abstract](101)[PDF:295KB](183)
[ LIU Junli, JIA Ying]

2016 01 [Abstract](82)[PDF:737KB](180)
[FAN Caihong1, RONG Yuetang2, FANG Chunmei1, LI Ping1 ]

2016 01 [Abstract](68)[PDF:424KB](132)
[ ZHANG Xiajie,LIU Xuanhui,JIA Danqin]

2016 01 [Abstract](69)[PDF:745KB](132)
[WANG Qiuping1,2,ZHANG Yingtang1, CHENG Pengfei1, FENG Feilong1 ]

2016 01 [Abstract](53)[PDF:1079KB](124)
[ YAN Xiang’an, HE Weikang, LIU Yaowu, YANG Zhijie, WANG Kai]

2016 01 [Abstract](48)[PDF:862KB](127)
[ ZHANG Chonghui,WANG Xiaojuan,ZHU Changjun]

2016 01 [Abstract](65)[PDF:830KB](121)
[ LIU Jinshu1,2, MA Xiaoyan1, XING Jianwei2, SHI Wenzhao2]

2016 01 [Abstract](62)[PDF:782KB](108)
[XUE Tao1,WEI Dong1,MENG Jiaguang1,WANG Wei2 ]

2016 01 [Abstract](69)[PDF:1039KB](137)
[MU Ruihua1,DI Yuhui1,YU Lili2 ]

2016 01 [Abstract](63)[PDF:936KB](210)
[ AN Wan, LI Yanping, GUO Wei, ZHANG Jianzhong]

2016 01 [Abstract](78)[PDF:813KB](149)
[ CHEN Ning,YAO Chuchu]

2016 01 [Abstract](65)[PDF:856KB](122)
[ ZHAO Yueyuan,WANG Xiaodong,MEI Li]

2016 01 [Abstract](56)[PDF:554KB](131)
[LU Chengsai, ZHANG Dawei ]

2016 01 [Abstract](58)[PDF:956KB](213)
[DONG Huanhuan1,CHEN Dongli1,SHI Yanwei2 ]

2016 01 [Abstract](53)[PDF:692KB](102)