Home >>high-impact papers list
Rankings Article Downloaded
1 1676
2 956
3 685
4
 REN Fang-guo,YANG Yue-dong

2014 04 [409-413][Abstract](135)[PDF:468KB ](658)
658
5
 WU Mawei,CHEN Yizhi

2015 01 [4-8][Abstract](61)[PDF:878KB ](591)
591
6 531
7
XUE Bing1,WEI Zhong-yi2,SONG Li-xun1

2014 03 [392-][Abstract](48)[PDF:1039KB ](501)
501
8
QIU Chun-ting,LIU Hong-yan,QI Jing

2014 03 [380-][Abstract](51)[PDF:823KB ](492)
492
9
 DANG Hong1,QIN Chao-ying2,LIU Jin-tao2

2014 04 [459-462][Abstract](110)[PDF:444KB ](482)
482
10
 LIU Zuo-zhi1,LIU Huan2

2014 04 [502-507][Abstract](45)[PDF:642KB ](469)
469
11 464
12
 

DONG Cun-hui,LIAN Xing,WU Xiao-hui


2014 04 [439-442][Abstract](147)[PDF:369KB ](429)
429
13 408
14
 SUN Jie<sup>1</sup>,YANG Mingxia<sup>2</sup>,QIU Yiping<sup>3</sup>

2015 03 [353-360][Abstract](41)[PDF:1777KB ](357)
357
15
 ZHAO Qiaoning<sup>1</sup>,DENG Guangyu<sup>2</sup>,MA Baoke<sup>3</sup>

2015 03 [385-390][Abstract](31)[PDF:842KB ](356)
356
16 342
17
LI Xue,ZHU Xin-juan

2014 03 [385-][Abstract](54)[PDF:1519KB ](340)
340
18 337
19
LIU Bin<sup>1,2</sup>,DU Yanping<sup>1</sup>,CHANG Wei<sup>1</sup>,YU Cuihua<sup>1</sup>,YANG Heqing<sup>2</sup>

2015 03 [343-347][Abstract](47)[PDF:758KB ](337)
337
20 334
21 331
22
 PENG Wen1, MA Yuankui2, ZHANG Tianping1

2015 02 [154-158][Abstract](66)[PDF:361KB ](330)
330
23
 REN Fangguo,WANG Lin’e

2015 01 [1-3][Abstract](84)[PDF:729KB ](328)
328
24
 GONG Qin,REN Fangguo

2016 01 [1-7][Abstract](238)[PDF:592KB ](326)
326
25
LI Bao-ping,WU Bao-wei,ZHANG Xiao-qian

2014 03 [337-][Abstract](58)[PDF:494KB ](318)
318
26
 QIAO Xianwei<sup>1</sup>,HE Xingshi<sup>1</sup>,YANG Xinshe<sup>1,2</sup>,HU Tingting<sup>1</sup>

2015 03 [330-334][Abstract](61)[PDF:589KB ](313)
313
27 306
28 304
29
 SHEN Lu1,HE Xingshi2

2015 01 [108-115][Abstract](49)[PDF:2467KB ](300)
300
30 299
31
WANG Cui

2014 03 [302-][Abstract](53)[PDF:308KB ](299)
299
32 295
33 291
34
 WANG Chongyang, ZHENG Weiwei, YANG Juhuan

2015 02 [248-252][Abstract](69)[PDF:605KB ](290)
290
35
 HU Ting-ting1,HE Xing-shi1,YANG Xin-she1,2

2014 04 [496-501][Abstract](77)[PDF:685KB ](286)
286
36
 DAI Xuezhen,CHANG Zaibin

2015 02 [224-229][Abstract](49)[PDF:683KB ](282)
282
37 278
38
WANG Yin-yan, XU Zhong, LU Quan

2014 03 [275-][Abstract](90)[PDF:554KB ](278)
278
39 272
40 265
41
HUANG Zhengge,XU Zhong,LU Quan

2015 03 [259-265][Abstract](119)[PDF:547KB ](262)
262
42
 ZHANG Wei

2014 04 [512-517][Abstract](54)[PDF:655KB ](257)
257
43
ZHANG Jing-jing,SUN Fa-guo

2014 03 [309-][Abstract](59)[PDF:497KB ](256)
256
44
 ZHANG Caining,WANG Xuman,SUN Fei

2015 03 [375-378][Abstract](23)[PDF:517KB ](254)
254
45 254
46 250
47 249
48
 LI Wanmei,LIU Huaning

2015 03 [266-270][Abstract](71)[PDF:337KB ](249)
249
49
 GUAN Yi, LIAN Lifeng,LI Dan,CHEN Yizhi

2015 01 [9-13][Abstract](63)[PDF:1135KB ](248)
248
50

2015 02 [166-172][Abstract](96)[PDF:450KB ](240)
240