Home >>high-impact papers list
Rankings Article Downloaded
1 1905
2 1003
3 737
4
 REN Fang-guo,YANG Yue-dong

2014 04 [409-413][Abstract](140)[PDF:468KB ](733)
733
5
 WU Mawei,CHEN Yizhi

2015 01 [4-8][Abstract](65)[PDF:878KB ](667)
667
6 573
7
QIU Chun-ting,LIU Hong-yan,QI Jing

2014 03 [380-][Abstract](54)[PDF:823KB ](557)
557
8
XUE Bing1,WEI Zhong-yi2,SONG Li-xun1

2014 03 [392-][Abstract](51)[PDF:1039KB ](557)
557
9 542
10
 DANG Hong1,QIN Chao-ying2,LIU Jin-tao2

2014 04 [459-462][Abstract](120)[PDF:444KB ](537)
537
11
 LIU Zuo-zhi1,LIU Huan2

2014 04 [502-507][Abstract](50)[PDF:642KB ](524)
524
12
LI Shenggang1,YANG Xiaofei2,LI Hongxia3,MA Miao4

2017 02 [149-162][Abstract](583)[PDF:931KB ](516)
516
13
 

DONG Cun-hui,LIAN Xing,WU Xiao-hui


2014 04 [439-442][Abstract](155)[PDF:369KB ](484)
484
14 472
15
 ZHAO Qiaoning<sup>1</sup>,DENG Guangyu<sup>2</sup>,MA Baoke<sup>3</sup>

2015 03 [385-390][Abstract](34)[PDF:842KB ](408)
408
16
 SUN Jie<sup>1</sup>,YANG Mingxia<sup>2</sup>,QIU Yiping<sup>3</sup>

2015 03 [353-360][Abstract](48)[PDF:1777KB ](396)
396
17 392
18
 PENG Wen1, MA Yuankui2, ZHANG Tianping1

2015 02 [154-158][Abstract](70)[PDF:361KB ](390)
390
19 389
20
LIU Bin<sup>1,2</sup>,DU Yanping<sup>1</sup>,CHANG Wei<sup>1</sup>,YU Cuihua<sup>1</sup>,YANG Heqing<sup>2</sup>

2015 03 [343-347][Abstract](50)[PDF:758KB ](389)
389
21
LI Xue,ZHU Xin-juan

2014 03 [385-][Abstract](57)[PDF:1519KB ](385)
385
22
 GONG Qin,REN Fangguo

2016 01 [1-7][Abstract](247)[PDF:592KB ](385)
385
23 379
24
 REN Fangguo,WANG Lin’e

2015 01 [1-3][Abstract](88)[PDF:729KB ](367)
367
25
 QIAO Xianwei<sup>1</sup>,HE Xingshi<sup>1</sup>,YANG Xinshe<sup>1,2</sup>,HU Tingting<sup>1</sup>

2015 03 [330-334][Abstract](68)[PDF:589KB ](366)
366
26 364
27 351
28
LI Bao-ping,WU Bao-wei,ZHANG Xiao-qian

2014 03 [337-][Abstract](61)[PDF:494KB ](351)
351
29 350
30 348
31 339
32
WANG Cui

2014 03 [302-][Abstract](58)[PDF:308KB ](338)
338
33 337
34
 SHEN Lu1,HE Xingshi2

2015 01 [108-115][Abstract](53)[PDF:2467KB ](337)
337
35
 WANG Chongyang, ZHENG Weiwei, YANG Juhuan

2015 02 [248-252][Abstract](72)[PDF:605KB ](336)
336
36
 DAI Xuezhen,CHANG Zaibin

2015 02 [224-229][Abstract](53)[PDF:683KB ](334)
334
37
 HU Ting-ting1,HE Xing-shi1,YANG Xin-she1,2

2014 04 [496-501][Abstract](83)[PDF:685KB ](329)
329
38 319
39
WANG Yin-yan, XU Zhong, LU Quan

2014 03 [275-][Abstract](93)[PDF:554KB ](317)
317
40 316
41 315
42
 ZHANG Caining,WANG Xuman,SUN Fei

2015 03 [375-378][Abstract](27)[PDF:517KB ](312)
312
43
 ZHANG Wei

2014 04 [512-517][Abstract](56)[PDF:655KB ](306)
306
44
HUANG Zhengge,XU Zhong,LU Quan

2015 03 [259-265][Abstract](126)[PDF:547KB ](305)
305
45
ZHANG Jing-jing,SUN Fa-guo

2014 03 [309-][Abstract](65)[PDF:497KB ](300)
300
46 294
47
 GUAN Yi, LIAN Lifeng,LI Dan,CHEN Yizhi

2015 01 [9-13][Abstract](69)[PDF:1135KB ](293)
293
48 290
49
 LI Wanmei,LIU Huaning

2015 03 [266-270][Abstract](76)[PDF:337KB ](290)
290
50

2015 02 [166-172][Abstract](101)[PDF:450KB ](289)
289