Home >>high-impact papers list
Rankings Article Downloaded
1 1966
2 1064
3
 WU Mawei,CHEN Yizhi

2015 01 [4-8][Abstract](104)[PDF:878KB ](817)
817
4
 REN Fang-guo,YANG Yue-dong

2014 04 [409-413][Abstract](182)[PDF:468KB ](804)
804
5 803
6 647
7
QIU Chun-ting,LIU Hong-yan,QI Jing

2014 03 [380-][Abstract](88)[PDF:823KB ](621)
621
8 613
9
XUE Bing1,WEI Zhong-yi2,SONG Li-xun1

2014 03 [392-][Abstract](86)[PDF:1039KB ](609)
609
10
LI Shenggang1,YANG Xiaofei2,LI Hongxia3,MA Miao4

2017 02 [149-162][Abstract](662)[PDF:931KB ](595)
595
11
 DANG Hong1,QIN Chao-ying2,LIU Jin-tao2

2014 04 [459-462][Abstract](161)[PDF:444KB ](590)
590
12
 LIU Zuo-zhi1,LIU Huan2

2014 04 [502-507][Abstract](89)[PDF:642KB ](590)
590
13 561
14
 

DONG Cun-hui,LIAN Xing,WU Xiao-hui


2014 04 [439-442][Abstract](230)[PDF:369KB ](531)
531
15 458
16
 PENG Wen1, MA Yuankui2, ZHANG Tianping1

2015 02 [154-158][Abstract](106)[PDF:361KB ](455)
455
17
LIU Bin<sup>1,2</sup>,DU Yanping<sup>1</sup>,CHANG Wei<sup>1</sup>,YU Cuihua<sup>1</sup>,YANG Heqing<sup>2</sup>

2015 03 [343-347][Abstract](88)[PDF:758KB ](454)
454
18
 ZHAO Qiaoning<sup>1</sup>,DENG Guangyu<sup>2</sup>,MA Baoke<sup>3</sup>

2015 03 [385-390][Abstract](39)[PDF:842KB ](454)
454
19 448
20
LI Xue,ZHU Xin-juan

2014 03 [385-][Abstract](93)[PDF:1519KB ](446)
446
21
 SUN Jie<sup>1</sup>,YANG Mingxia<sup>2</sup>,QIU Yiping<sup>3</sup>

2015 03 [353-360][Abstract](91)[PDF:1777KB ](445)
445
22 442
23
 GONG Qin,REN Fangguo

2016 01 [1-7][Abstract](288)[PDF:592KB ](437)
437
24
 REN Fangguo,WANG Lin’e

2015 01 [1-3][Abstract](123)[PDF:729KB ](426)
426
25 424
26
 QIAO Xianwei<sup>1</sup>,HE Xingshi<sup>1</sup>,YANG Xinshe<sup>1,2</sup>,HU Tingting<sup>1</sup>

2015 03 [330-334][Abstract](80)[PDF:589KB ](422)
422
27 421
28 413
29
 WANG Chongyang, ZHENG Weiwei, YANG Juhuan

2015 02 [248-252][Abstract](111)[PDF:605KB ](409)
409
30 408
31
LI Bao-ping,WU Bao-wei,ZHANG Xiao-qian

2014 03 [337-][Abstract](94)[PDF:494KB ](405)
405
32
WANG Cui

2014 03 [302-][Abstract](93)[PDF:308KB ](404)
404
33
 DAI Xuezhen,CHANG Zaibin

2015 02 [224-229][Abstract](94)[PDF:683KB ](403)
403
34 401
35
 HU Ting-ting1,HE Xing-shi1,YANG Xin-she1,2

2014 04 [496-501][Abstract](121)[PDF:685KB ](399)
399
36
 SHEN Lu1,HE Xingshi2

2015 01 [108-115][Abstract](93)[PDF:2467KB ](398)
398
37 396
38
WANG Yin-yan, XU Zhong, LU Quan

2014 03 [275-][Abstract](129)[PDF:554KB ](386)
386
39 383
40 381
41 378
42
 ZHANG Caining,WANG Xuman,SUN Fei

2015 03 [375-378][Abstract](66)[PDF:517KB ](377)
377
43
HUANG Zhengge,XU Zhong,LU Quan

2015 03 [259-265][Abstract](171)[PDF:547KB ](367)
367
44
ZHANG Jing-jing,SUN Fa-guo

2014 03 [309-][Abstract](101)[PDF:497KB ](366)
366
45
 ZHANG Wei

2014 04 [512-517][Abstract](60)[PDF:655KB ](358)
358
46
 GUAN Yi, LIAN Lifeng,LI Dan,CHEN Yizhi

2015 01 [9-13][Abstract](104)[PDF:1135KB ](357)
357
47 354
48

2015 02 [166-172][Abstract](142)[PDF:450KB ](352)
352
49 350
50 344