Home >>high-impact papers list
Rankings Article Downloaded
1 1928
2 1028
3
 REN Fang-guo,YANG Yue-dong

2014 04 [409-413][Abstract](156)[PDF:468KB ](770)
770
4 763
5
 WU Mawei,CHEN Yizhi

2015 01 [4-8][Abstract](80)[PDF:878KB ](695)
695
6 600
7
QIU Chun-ting,LIU Hong-yan,QI Jing

2014 03 [380-][Abstract](66)[PDF:823KB ](587)
587
8
XUE Bing1,WEI Zhong-yi2,SONG Li-xun1

2014 03 [392-][Abstract](64)[PDF:1039KB ](575)
575
9 573
10
 DANG Hong1,QIN Chao-ying2,LIU Jin-tao2

2014 04 [459-462][Abstract](135)[PDF:444KB ](559)
559
11
LI Shenggang1,YANG Xiaofei2,LI Hongxia3,MA Miao4

2017 02 [149-162][Abstract](608)[PDF:931KB ](551)
551
12
 LIU Zuo-zhi1,LIU Huan2

2014 04 [502-507][Abstract](63)[PDF:642KB ](547)
547
13 501
14
 

DONG Cun-hui,LIAN Xing,WU Xiao-hui


2014 04 [439-442][Abstract](181)[PDF:369KB ](499)
499
15
 ZHAO Qiaoning<sup>1</sup>,DENG Guangyu<sup>2</sup>,MA Baoke<sup>3</sup>

2015 03 [385-390][Abstract](39)[PDF:842KB ](425)
425
16
 SUN Jie<sup>1</sup>,YANG Mingxia<sup>2</sup>,QIU Yiping<sup>3</sup>

2015 03 [353-360][Abstract](64)[PDF:1777KB ](416)
416
17 415
18
 PENG Wen1, MA Yuankui2, ZHANG Tianping1

2015 02 [154-158][Abstract](85)[PDF:361KB ](413)
413
19 412
20
LIU Bin<sup>1,2</sup>,DU Yanping<sup>1</sup>,CHANG Wei<sup>1</sup>,YU Cuihua<sup>1</sup>,YANG Heqing<sup>2</sup>

2015 03 [343-347][Abstract](66)[PDF:758KB ](410)
410
21
LI Xue,ZHU Xin-juan

2014 03 [385-][Abstract](70)[PDF:1519KB ](409)
409
22
 GONG Qin,REN Fangguo

2016 01 [1-7][Abstract](262)[PDF:592KB ](405)
405
23 404
24
 REN Fangguo,WANG Lin’e

2015 01 [1-3][Abstract](101)[PDF:729KB ](388)
388
25 383
26
 QIAO Xianwei<sup>1</sup>,HE Xingshi<sup>1</sup>,YANG Xinshe<sup>1,2</sup>,HU Tingting<sup>1</sup>

2015 03 [330-334][Abstract](79)[PDF:589KB ](383)
383
27 378
28 375
29 372
30
LI Bao-ping,WU Bao-wei,ZHANG Xiao-qian

2014 03 [337-][Abstract](73)[PDF:494KB ](369)
369
31
WANG Cui

2014 03 [302-][Abstract](72)[PDF:308KB ](364)
364
32 361
33
 WANG Chongyang, ZHENG Weiwei, YANG Juhuan

2015 02 [248-252][Abstract](87)[PDF:605KB ](361)
361
34
 SHEN Lu1,HE Xingshi2

2015 01 [108-115][Abstract](67)[PDF:2467KB ](360)
360
35 359
36
 DAI Xuezhen,CHANG Zaibin

2015 02 [224-229][Abstract](69)[PDF:683KB ](358)
358
37
 HU Ting-ting1,HE Xing-shi1,YANG Xin-she1,2

2014 04 [496-501][Abstract](99)[PDF:685KB ](352)
352
38
WANG Yin-yan, XU Zhong, LU Quan

2014 03 [275-][Abstract](105)[PDF:554KB ](342)
342
39 341
40 337
41 336
42
HUANG Zhengge,XU Zhong,LU Quan

2015 03 [259-265][Abstract](144)[PDF:547KB ](334)
334
43
 ZHANG Caining,WANG Xuman,SUN Fei

2015 03 [375-378][Abstract](42)[PDF:517KB ](332)
332
44
 ZHANG Wei

2014 04 [512-517][Abstract](60)[PDF:655KB ](326)
326
45
ZHANG Jing-jing,SUN Fa-guo

2014 03 [309-][Abstract](80)[PDF:497KB ](322)
322
46 319
47
 GUAN Yi, LIAN Lifeng,LI Dan,CHEN Yizhi

2015 01 [9-13][Abstract](80)[PDF:1135KB ](317)
317
48 314
49 310
50

2015 02 [166-172][Abstract](118)[PDF:450KB ](308)
308