Home >>high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1
LI Shenggang1,YANG Xiaofei2,LI Hongxia3,MA Miao4

2017 02 [149-162][Abstract](577)[PDF:931KB ](483)
577
2
 LIU Wenjuan,LIU Junli

2017 02 [163-170][Abstract](286)[PDF:821KB ](167)
286
3 266
4
TIAN Lu, WANG Chen, WANG Bin, YAN Shuailu, MA Yongqiang, LUO Xiaoyu

2017 02 [247-252][Abstract](266)[PDF:1231KB ](151)
266
5 265
6 263
7
 ZHANG Hongwei,ZHANG Lingjie,LI Pengfei

2017 02 [261-265][Abstract](262)[PDF:1375KB ](151)
262
8
YAN Xueqing, GAO Xingbao

2017 02 [272-278][Abstract](262)[PDF:853KB ](147)
262
9 262
10 262
11
 QIN Ruibing,GUO Juan

2017 02 [226-229][Abstract](262)[PDF:776KB ](184)
262
12
 SONG Zhaoxia,HUANG Yongyan

2017 02 [194-199][Abstract](261)[PDF:801KB ](159)
261
13 261
14 260
15
 SUN Haipeng,CHEN Zhengli,YANG Lili

2017 02 [177-182][Abstract](257)[PDF:803KB ](147)
257
16
 DU Ying, LIU Jinru

2017 02 [236-241][Abstract](257)[PDF:800KB ](152)
257
17
 LIU Zhiyi,ZHENG Weiwei,ZHU Xiaolu

2017 02 [214-219][Abstract](254)[PDF:796KB ](146)
254
18 252
19 250
20
WANG Huimin1,2, HE Xingshi1, ZHAO Wenzhi1

2017 02 [220-225][Abstract](243)
243
21
 GONG Qin,REN Fangguo

2016 01 [1-7][Abstract](242)[PDF:592KB ](360)
242
22 218
23
 CAO Huaixin,WANG Suyuan

2015 02 [131-139][Abstract](172)
172
24 167
25 164
26
 

DONG Cun-hui,LIAN Xing,WU Xiao-hui


2014 04 [439-442][Abstract](152)[PDF:369KB ](461)
152
27
KANEMITSU S1,LI Fuhuo2,KAMATA Y1,MAURYAMA K1

2016 03 [275-285][Abstract](144)[PDF:767KB ](214)
144
28 137
29
 REN Fang-guo,YANG Yue-dong

2014 04 [409-413][Abstract](137)[PDF:468KB ](703)
137
30 132
31
 WANG Ying,JIA Yun-feng

2014 04 [443-446][Abstract](131)[PDF:344KB ](237)
131
32 130
33 128
34
HUANG Zhengge,XU Zhong,LU Quan

2015 03 [259-265][Abstract](122)[PDF:547KB ](280)
122
35
 WU Cheng-jing

2014 04 [428-430][Abstract](121)[PDF:223KB ](244)
121
36
 MENG Dan,LI Yanling

2016 01 [11-17][Abstract](116)[PDF:674KB ](236)
116
37
 DANG Hong1,QIN Chao-ying2,LIU Jin-tao2

2014 04 [459-462][Abstract](113)[PDF:444KB ](512)
113
38
WANG Yuan,LI Yan-ling

2014 04 [447-452][Abstract](111)[PDF:638KB ](148)
111
39
DONG Zhongmin1,LI Xiaoxue2

2016 02 [148-151][Abstract](109)[PDF:360KB ](240)
109
40
ZHU Minhui<sup>1</sup>,CUI Yan<sup>2</sup>,MU Quanwu<sup>1</sup>

2015 04 [391-394][Abstract](107)[PDF:332KB ](202)
107
41

2013 04 [2-][Abstract](104)
104
42

2013 04 [9-][Abstract](103)
103
43

2013 04 [1-][Abstract](102)
102
44
 GAO Li,MA Yafeng

2016 01 [8-10][Abstract](101)[PDF:295KB ](183)
101
45

2015 02 [166-172][Abstract](97)[PDF:450KB ](256)
97
46
 ZHANG Ruixia,REN Fangguo

2016 04 [419-423][Abstract](95)[PDF:926KB ](237)
95
47
WU Mawei1,2,CHEN Yizhi2,LUO Lifang2

2017 01 [1-5][Abstract](95)[PDF:432KB ](226)
95
48

2013 04 [26-][Abstract](94)
94
49

2013 04 [4-][Abstract](93)
93
50
WANG Yin-yan, XU Zhong, LU Quan

2014 03 [275-][Abstract](91)[PDF:554KB ](296)
91