Home >>high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1
 GONG Qin,REN Fangguo

2016 01 [1-7][Abstract](238)[PDF:592KB ](326)
238
2 215
3
 CAO Huaixin,WANG Suyuan

2015 02 [131-139][Abstract](171)
171
4 162
5 158
6
 

DONG Cun-hui,LIAN Xing,WU Xiao-hui


2014 04 [439-442][Abstract](147)[PDF:369KB ](429)
147
7
KANEMITSU S1,LI Fuhuo2,KAMATA Y1,MAURYAMA K1

2016 03 [275-285][Abstract](141)[PDF:767KB ](193)
141
8
 REN Fang-guo,YANG Yue-dong

2014 04 [409-413][Abstract](135)[PDF:468KB ](658)
135
9 130
10 129
11 129
12
 WANG Ying,JIA Yun-feng

2014 04 [443-446][Abstract](126)[PDF:344KB ](223)
126
13 123
14
HUANG Zhengge,XU Zhong,LU Quan

2015 03 [259-265][Abstract](119)[PDF:547KB ](262)
119
15
 WU Cheng-jing

2014 04 [428-430][Abstract](118)[PDF:223KB ](229)
118
16
LI Shenggang1,YANG Xiaofei2,LI Hongxia3,MA Miao4

2017 02 [149-162][Abstract](114)[PDF:931KB ](103)
114
17
 MENG Dan,LI Yanling

2016 01 [11-17][Abstract](113)[PDF:674KB ](219)
113
18
 DANG Hong1,QIN Chao-ying2,LIU Jin-tao2

2014 04 [459-462][Abstract](110)[PDF:444KB ](482)
110
19
DONG Zhongmin1,LI Xiaoxue2

2016 02 [148-151][Abstract](108)[PDF:360KB ](221)
108
20
WANG Yuan,LI Yan-ling

2014 04 [447-452][Abstract](107)[PDF:638KB ](135)
107
21
ZHU Minhui<sup>1</sup>,CUI Yan<sup>2</sup>,MU Quanwu<sup>1</sup>

2015 04 [391-394][Abstract](104)[PDF:332KB ](186)
104
22

2013 04 [2-][Abstract](103)
103
23

2013 04 [1-][Abstract](101)
101
24
 GAO Li,MA Yafeng

2016 01 [8-10][Abstract](100)[PDF:295KB ](172)
100
25

2013 04 [9-][Abstract](98)
98
26

2015 02 [166-172][Abstract](96)[PDF:450KB ](240)
96
27

2013 04 [26-][Abstract](93)
93
28

2013 04 [4-][Abstract](92)
92
29
 ZHANG Ruixia,REN Fangguo

2016 04 [419-423][Abstract](92)[PDF:926KB ](221)
92
30
WU Mawei1,2,CHEN Yizhi2,LUO Lifang2

2017 01 [1-5][Abstract](91)[PDF:432KB ](169)
91
31 90
32
WANG Yin-yan, XU Zhong, LU Quan

2014 03 [275-][Abstract](90)[PDF:554KB ](278)
90
33 89
34
 FENG Tingfu,DONG Yan

2016 02 [166-170][Abstract](88)[PDF:381KB ](159)
88
35
ZHANG Xiaobeng1,LI Xiaoxue2

2016 03 [286-290][Abstract](88)[PDF:799KB ](149)
88
36
 LI Lulu,WU Baowei,CAO Ye,MA Yajing

2016 02 [190-196][Abstract](87)[PDF:577KB ](148)
87
37

2013 04 [6-][Abstract](86)
86
38

2013 04 [27-][Abstract](85)
85
39
 LUO Shuanghua,ZHANG Yafei

2016 02 [197-203][Abstract](85)[PDF:535KB ](180)
85
40
MEI Yonggang

2016 03 [291-293][Abstract](84)[PDF:765KB ](155)
84
41

2013 04 [23-][Abstract](84)
84
42 84
43 84
44
 REN Fangguo,WANG Lin’e

2015 01 [1-3][Abstract](84)[PDF:729KB ](328)
84
45 83
46

2013 04 [3-][Abstract](83)
83
47
 WANG Xiaoli, RONG Yuetang, DONG Miaona, HE Di

2016 03 [319-326][Abstract](83)[PDF:887KB ](146)
83
48
 ZHANG Ge, HU Hongchang

2016 01 [47-54][Abstract](82)[PDF:546KB ](152)
82
49
 LIU Junli, JIA Ying

2016 01 [18-25][Abstract](82)[PDF:737KB ](167)
82
50

2013 04 [7-][Abstract](82)
82